khóa học nổi bật

Trạch nhật gồm 4 Modules: từ module 1 đến 2 dành cho các bạn quan tâm đến việc chọn ngày giờ đẹp trong cuộc sống nói chung, module 3 đến 4 dành cho thầy phong thủy chuyên nghiệp, đòi hỏi bạn biết nhiều kiến thức Tam Nguyên hơn. 4 Module này giới thiệu cho bạn kỹ lưỡng về nghệ thuật chọn ngày giờ cho cả mục đích cá nhân và công việc. Chọn ngày là một khoa học siêu hình cho phéo chúng ta chọn một ngày mà năng lượng xuất hiện trong ngày đó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho một hoạt động cụ thể và thúc đẩy cơ hội thành công cao nhất Trạch nhật gồm 4 Modules: từ module 1 đến 2 dành cho các bạn quan tâm đến việc chọn ngày giờ đẹp trong cuộc sống nói chung, module 3 đến 4 dành cho thầy phong thủy chuyên nghiệp, đòi hỏi bạn biết nhiều kiến thức Tam Nguyên hơn. 4 Module này giới thiệu cho bạn kỹ lưỡng về nghệ thuật chọn ngày giờ cho cả mục đích cá nhân và công việc. Chọn ngày là một khoa học siêu hình cho phéo chúng ta chọn một ngày mà năng lượng xuất hiện trong ngày đó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho một hoạt động cụ thể và thúc đẩy cơ hội thành công cao nhất

Xem thêm
Thu gọn