trạch nhật

Giá Thú Toái Kim Phú 嫁娶碎金賦 (Chọn Ngày Giờ Cưới Hỏi)

Đây là bài thơ về khẩu quyết chọn ngày giờ cưới hỏi, kết hôn và được các thầy chuyên về khoa Trạch Nhật tại Hong Kong và Đài Loan xem là chuẩn mực trong việc chọn ngày giờ kết hôn. TMFS được truyền thụ khẩu quyết ẩn đằng sau bài ...