thầy phong thủy giỏi

Hội Thảo Phong Thuỷ Quốc Tế IFSA thường niên lần thứ 14 (Manila - Philipins)

Hội thảo phong thuỷ Quốc Tế của hiệp hội IFSC 2017l là hoạt động giao lưu và họp mặt thường niên của các thầy phong thuỷ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng khu vực Châu Á và Quốc tế. Chương trình Hội Nghị Phong Thuỷ năm 2017 diễn ra ...

Bậc thầy phong thuỷ Lai Bố Y (赖布衣) - Đại Sư phái Tầm Long Điểm Huyệt tại Trung Hoa

Lai Bố Y (赖布衣) là phong thủy đại sư triều nhà Tống, tên gốc là Lai Phong Cương, tự là Văn Tuấn, đạo hiệu là Bố Y Tử, còn xưng là Lai Bố Y, được người đời gọi là “Tiên Tri Sơn Nhân”. Ông được xem là đại sư phong ...

Chương Trọng Sơn tổ sư phong thuỷ trường phái phong thủy vô thường.

Chương Trọng Sơn được xem là truyền nhân duy nhất của trường phái phong thủy Huyền Không mà đại biểu xuất sắc nhất chính là Tưởng Đại Hồng, một đại sư phong thủy xuất hiện vào thời cuối Minh đầu Thanh. Họ Chương được xem như nắm được toàn bộ ...

Tham Dự Hội Nghị Phong Thủy Quốc Tế 2015 (Thượng Hải)

Master Phương nhận lời mời là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Hội Nghị Quốc Tế Phong Thủy Thường Niên lần thứ 12. Lần thứ 11 năm 2014 tổ chức tại Australia. Năm nay 2015 tổ chức trong 3 ngày tại Thượng Hải với 60 thành viên ...

Hội Thảo Phong Thuỷ đầu năm 2018 – Xuân Mậu Tuất

Hội Thảo Phong Thủy Năm 2018 – Đón Đầu Thành Công trong Năm Mậu Tuất sẽ giúp bạn có được sức mạnh từ kiến thức Phong Thủy Chính Thống có nền tảng hơn 4.000 năm. Đến với Hội Thảo Phong Thủy của Tường Minh, bạn sẽ có được chia sẻ ...