Phong Thủy Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch

Thời gian: 4 ngày
Khai giảng: 2017
Học phí: 0 ₫

Giới thiệu khóa học

Đối tượng: chọn lọc dựa trên những học viên đã học xong Phong Thủy Huyền Không Đại Quái Âm Dương Trạch

Thời gian học: 4 ngày

Thực tập: Huế

Nội dung lớp:

 • Làm sao xác định được chính xác long mạch của 1 vùng đất?
 • Làm sao điểm được huyệt vị chính xác? Kích thước của huyệt vị là bao lớn?
 • Huyệt nông hay sâu? Huyệt nào chủ phát về nữ, phát về nam?
 • Huyệt chủ phát đinh, chủ vượng tài hay đinh tài lưỡng vượng?
 • Tử huyệt? Sinh môn?
 • Long mạch chạy theo hướng nào? Nghịch tử, thuận tử là sao?
 • Luận về Long Nhập Thủ
 • Luận về Âm Dương Phu Phụ
 • Luận về Lục Pháp: Thư Hùng, Kim Long, Huyền Không, Ai Tinh, Thành Môn, Thái Tuế
 • Thế nào là Minh Đường hình chữ thập?
 • Tứ bộ kinh điển: Tử Bạch Quyết, Trúc Tiết Phú, Tuyết Tâm Phú, Thiên Nguyên Ngũ Ca
 • Thiết kế xây dựng nhà cửa, mộ phần theo Tam Hợp.

Khóa học khác

DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ TÂN PHÁP

Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp

Khai giảng: 26/01/2018
Thời gian: 3 ngày
Khoá học huyền không phi tinh TPHCM

Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái

Khai giảng: 31/1-5/1/2018 (6 ngày)
Thời gian: 08:00-18:00
Khóa học phong thủy huyền không phi tinh tại Hà Nội

Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 4/2018 (5 ngày)
Thời gian: 08:00-17:00
khóa học huyền không phi tinh

Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng

Khai giảng: 01/2018
Thời gian: 2 ngày
Khoá học phong thuỷ cơ bản

Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản

Khai giảng: 25/1/2018
Thời gian: 08:30-17:00
Khoá học huyền không phi tinh tam nguyên

Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 4/2018
Thời gian: 5 NGÀY

Phong Thuỷ Ứng Dụng - Căn Hộ Tài Lộc - Gia Chủ Phát Tài

Khai giảng: 22/02/2017
Thời gian: 00:00-23:00

Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Trung Cấp

Khai giảng: 2015
Thời gian: 2 ngày
phong thuỷ nhà ở

Phong Thủy Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng

Khai giảng: 01/2018
Thời gian: 18:00-21:00