Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch Phi Tinh

Thời gian: 5 ngày
Khai giảng: 10/2018
Học phí: 25,000,000 ₫

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn biết 64 quái, 384 hướng hay 576 tổ hợp kết hợp?

Huyền Không Kinh Dịch Phi Tinh & Hậu Thiên Pháp

64 Quẻ Kinh Dịch từ xưa đến nay được xem là dùng để dự đoán sự việc Cát Hung.

Trong Huyền Không thì từ xưa đến nay 64 Quẻ Kinh Dịch được áp vào các phương vị trên La Kinh của phái Huyền Không Đại Quái. Tuy nhiên phương pháp sử dụng Kinh Dịch của Huyền Không Đại Quái lại chỉ nặng về Tiên Thiên Pháp. Đó là đã cố định mọi thứ theo phương vị.

Bản chất của Kinh Dịch là tính linh hoạt, thay đổi, biến và động. 

 

Khoá học Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch

Học phong thuỷ huyền không kinh dịch.

Do đó nếu như Huyền Không Đại Quái trong ứng dụng Kinh Dịch từ 64 Quái ban đầu mà biến đổi thành 384 hướng khác nhau, phương pháp luận khác nhau. Thì biến thể Kinh Dịch trong Huyền Không Phi Tinh lại còn đa dạng hơn, với rất nhiều tổ hợp khác nhau: 

1. Sơn tinh và Hướng Tinh

2. Địa Bàn và Sơn Tinh

3. Địa Bàn và Hướng Tinh

4. Sơn Tinh và Vận Tinh

5. Vận Tinh và Hướng Tinh

6. Vận Tinh và Địa Bàn

7. Lưu Niên và Hướng Tinh

8. Lưu Niên và Sơn Tinh

9. Lưu Niên và Địa Bàn

Có tất cả là 576 tổ hợp có thể xảy ra. Vậy thì việc luận đoán không chỉ là xét tương quan ngũ hành giữa các sao sơn tinh, vận tinh, hướng tinh, địa bàn và lưu niên mà còn có thể dùng để xét tương quan để tạo ra quẻ Kinh Dịch.

tu-van-phong-thuy-chon-nha-o-quan-12

tu-van-phong-thuy-xay-nha

 

 

 

 

Nếu bạn nghĩ rằng Kinh Dịch trong Huyền Không Phi Tinh rất đơn giản, hãy thử trả lời các câu hỏi sau:

1. Cách sử dụng Bổn Quái, Hỗ Quái và Biến Quái trong Kinh Dịch Phi Tinh như thế nào?

2. Cách luận đoán kết hợp giữa 81 kết hợp cửu tinh & luận giải 64 Quẻ?

3. Cách xem xét Thể và Ứng trong Kinh Dịch Phi Tinh?

4. Cách xem xét hào động trong Kinh Dịch Phi Tinh?

5. Cách xem xét Ẩn Thần – Phi Thần trong Kinh Dịch Phi Tinh?

6. Cách xem xét Nguyên Thần, Tiến Thần, Thoái Thần, Kỵ Thần, Dụng Thần trong Kinh Dịch Phi Tinh?

7. Cách sử dụng Hào Từ, Thoán Từ trong Kinh Dịch Phi Tinh?

8. Cách sử dụng Hình & Tượng của Kinh Dịch Phi Tinh?

Lưu ý nếu bạn học Phong Thủy Huyền Không Kinh Dịch tại một số trung tâm giảng dạy tại Malaysia và Singapore chỉ được học duy nhất phần luận đoán sơ lược giữa Sơn Tinh và Hướng Tinh mà thôi tức chỉ có 64 tổ hợp mà thôi; cả 8 câu hỏi trên họ đều không có giảng dạy. 

Tất cả những kiến thức của khoá học Huyền Không Kinh Dịch trên được giảng dạy tổ hợp trong nội dung lớp Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp tại Tường Minh Phong Thủy. Duy nhất tại Việt Nam chúng tôi đem đến kiến thức chân truyền Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Vô Thường phái. Khi bạn chưa có câu trả lời, hãy học để biết!

Tháng 06/2017: Hà Nội

Tháng 7/2017: TPHCM

Trung Tâm Tường Minh Phong Thủy

Thầy Phong Thuỷ Nguyễn Thành Phương

Thành Viên Full Member Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA

Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Kiến Trúc Phong Thủy - Academy of Feng Shui Applied in Architecture (AFSA)

Cố Vấn Cao Cấp công ty TNHH Tường Minh Phong Thuỷ (TMFS)

Gỉang Viên Chính Trung Tâm Tường Minh Phong Thuỷ

 

Gỉang Viên Hợp Tác Đào Tạo các chương trình Gíao Dục Kỹ Năng & Trực Tuyến như Sáng Tạo Việt, Topica, Unica, Ulearn, v.v…

Khóa học khác

học kinh dịch tại TPHCM

Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập

Khai giảng: 9/2018
Thời gian: 2 ngày