PHONG THỦY ĐỊA LÝ

Phong Thuỷ Ứng Dụng - Căn Hộ Tài Lộc - Gia Chủ Phát Tài

Khai giảng: 22/02/2017
Thời gian: 00:00-23:00
Huyền không lục pháp

Khoá Phong Thuỷ Huyền Không Lục Pháp (Đàm Thị HKLP)

Khai giảng: 05/2018
Thời gian: 2 ngày
học tầm long điểm huyệt, phong thuỷ âm trạch

Phong Thủy Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch

Khai giảng: 7/2018
Thời gian: 10 ngày
Khoá học phong thuỷ âm trạch tầm long điểm huyệt

Phong Thuỷ ÂM TRẠCH TOÀN TẬP

Khai giảng: 6/2019
Thời gian: 80 giờ

Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Trung Cấp

Khai giảng: 2015
Thời gian: 2 ngày
chọn ngày theo Huyền Không Đại Quai

Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật +

Khai giảng: 6-8/7/2018
Thời gian: 3 ngày
Học Phong thuỷ HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

Huyền Không Đại Quái và những giới hạn

Khai giảng: 1-3/8/2018
Thời gian: 3 ngày
phong thuỷ nhà ở

Phong Thủy Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng

Khai giảng: 06/2018
Thời gian: 18:00-21:00

Phong Thủy Nhà Ở & Chung Cư Thịnh Vượng

Khai giảng: 02/2019
Thời gian: 08:00-17:00