Ngũ Quỷ Vận Tài

Ngũ Quỷ Vận Tài

Ngũ Quỷ Vận Tài

299,000 ₫

Phương pháp Ngũ Quỷ Vận Tài được rất nhiều người ca ngợi. Trên thực tế

thì Ngũ Quỷ Vận Tài vốn có nhiều phiên bản và nhiều cách thức khác nhau.
- Ngũ Quỷ Vận Tài Theo Huyền Không Tam Nguyên
- Ngũ Quỷ Vận Tài Theo Loan Đầu Tam Hợp Phái
- Ngũ Quỷ Vận Tài Theo Mao Sơn Mật Pháp
- Ngũ Quỷ Vận Tài Thôi Mệnh Phù
Tại sao lại có tên là Ngũ Quỷ Vận Tài?
Theo Phái Loan Đầu Tam Hợp thì Ngũ Quỷ Vận Tài vốn sử dụng hình thế và
vị trí của lai long và lai thuỷ, đem đến cát khí để nạp vào cửa.

Trạng thái: Còn hàng

Chi tiết

Phương pháp Ngũ Quỷ Vận Tài được rất nhiều người ca ngợi. Trên thực tế
thì Ngũ Quỷ Vận Tài vốn có nhiều phiên bản và nhiều cách thức khác nhau.
- Ngũ Quỷ Vận Tài Theo Huyền Không Tam Nguyên
- Ngũ Quỷ Vận Tài Theo Loan Đầu Tam Hợp Phái
- Ngũ Quỷ Vận Tài Theo Mao Sơn Mật Pháp
- Ngũ Quỷ Vận Tài Thôi Mệnh Phù
Tại sao lại có tên là Ngũ Quỷ Vận Tài?
Theo Phái Loan Đầu Tam Hợp thì Ngũ Quỷ Vận Tài vốn sử dụng hình thế và
vị trí của lai long và lai thuỷ, đem đến cát khí để nạp vào cửa.
Khi cả 3 yếu tố là Sơn Long - Môn Khẩu - Thuỷ Long đạt đúng các công thức
nhất định thì chắc chắn sẽ đem đến tài lộc tốt.
Dĩ nhiên, như mọi công thức thì Ngũ Quỷ Vận Tài cũng đòi hỏi rất nhiều điều
kiện mà nếu như không đạt được hết hay không thoả mãn được toàn bộ các
tiêu chí thì tất nhiên sẽ khó có thể đạt được tài lộc như điều mình mong muốn.
Đó là một trong những lý do tại sao ngày xưa công thức này được đặt tên
là Ngũ Quỷ vì có người cho rằng công thức này khởi xuất tại một vùng của
Trung Quốc có dạng thế núi gọi là Ngũ Quỷ Sơn.
Ngày nay, chúng ta không cần đến núi Ngũ Quỷ, thậm chí cũng không cần
phải dùng đến
Long Sơn cũng có thể kích hoạt được công thức Ngũ Quỷ Vận Tài nếu bạn
đọc hiểu được rõ ràng công thức và biến thể chúng tôi hướng dẫn cho việc áp
dụng vào môi trường phong thuỷ dương trạch và đô thị hiện đại.
Theo Phái Mao Sơn mà chúng tôi được ân sư truyền dạy thì Ngũ Quỷ vốn có
nghĩa là Ngũ Hành - biểu thị nếu người học được truyền dạy tâm quyết viết
phù, đọc chú, nghi quỹ phù hợp để gọi Ngũ Quỷ Thần tức 5 vị Quỷ Thần như
sau thì có thể Thỉnh Ngũ Quỷ để Vận Chuyển Tài Lộc đến cho bản thân người
thực hiện nghi thức.