Lịch học phong thủy

Lớp học Khóa học Ngày học Thời gian Địa điểm
Bát Tự Hôn Nhân - Hạnh Phúc Gia Đình Bát Tự Hôn Nhân - lời giải cho vận mệnh cung tình cảm của Bạn 7/6/2019 1 NGÀY (08:30-17:00) TPHCM
BÁT TỰ CAO CẤP - LƯU BÁ ÔN Khoá học Bát tự Cao Cấp theo khẩu quyết Lưu Bá Ôn 7-8/6/2019 2 NGÀY (08:30-17:00) TPHCM
Khoá học Nhân Tướng Học Ứng Dụng Khoá học Nhân Tướng Học Ứng Dụng 11-13/6/2019 3 buổi - 18:00-21:00 TPHCM
Khoá học Diện tướng học ứng dụng Diện Tướng Học - Nhân Tướng Học ứng dụng 11-13/6/2019 3 Buổi (18:00-21:00) TOÀN QUỐC
Phong Thuỷ Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp 25-26/6/2019 2 ngày Toàn Quốc
Phong Thuỷ Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản 3 buổi 08:30-17:00 TPHCM
Kỳ Môn Độn Giáp Luận Quẻ & Kinh Dịch Kỳ Môn Độn Gíap Luận Qủe & Kinh Dịch Chiêm đoán 8/2019 08:00-18:00 TOÀN QUỐC
Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập 8/2019 08:30-17:30 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
Khoá Học Kỳ Môn Độn Gíap Trạch Nhật Trạch Nhật Kỳ Môn Độn Gíap Tam Nguyên 16/06/2019 1 ngày Toàn Quốc
HUYỀN KHÔNG PHI TINH VÔ THƯỜNG PHÁI Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái 25,26/5/2019 08:30-18:00 Hà Nội & TPHCM
Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập 26/2-3/3/2019 18:00-21:00; TOÀN QUỐC
Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng 4-7/12/2018 18:00-21:00 TPHCM
Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản 23-24/02/2019 08:30-17:00 HÀ NỘI
Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản 21/05/2017 08:00-17:00 TPHCM
Huyền Không Đại Qúai Huyền Không Đại Quái và những giới hạn 17/6/2019 1 ngày TPHCM
Kỳ Môn Độn Gíap Tam Hợp - Hướng Xuất Hành Đại Cát Khoá học Kỳ Môn Độn Gíap Tam Hợp - Hướng Xuất Hành Đại Cát 17/03/2018 09:00-16:00 TPHCM
Phong thuỷ Âm trạch toàn tập Phong Thuỷ ÂM TRẠCH TOÀN TẬP 04/2019 10 ngày HÀ NỘI - TPHCM
Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái Toàn Tập Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp (81 Kết hợp trong tác phẩm “Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm”) 23/2/2019-3/3/2019 6 ngày TP.HCM
Sắp Xếp Cuộc Đời theo Bát Tự (BÁT TỰ CĂN BẢN) Bát Tự Căn Bản - "giải mã tính cách - đạt đỉnh thành công" 30-31/5/2019 1.5 ngày TPHCM
Kỳ Môn Độn Gíap Trạch Nhật - Phương hướng xuất hành cơ bản Kỳ Môn Độn Gíap Tam Hợp Trạch Nhật - Phương hướng xuất hành cơ bản (Hà Nội) 22/8/2017 08:30-17:00 TPHCM
Chọn ngày giờ cá nhân theo Phong Thuỷ (Toàn tập) Chọn ngày giờ Cá Nhân (Trạch Nhật phổ thông) 01/2019 08:30-18:00 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
Phong Thuỷ Ứng Dụng - Căn Hộ Tài Lộc - Gia Chủ Phát Tài Phong Thuỷ Ứng Dụng - Căn Hộ Tài Lộc - Gia Chủ Phát Tài 17/1/2017 00:00-23:00 Toàn Quốc
Đàm Thị Huyền Không Lục Pháp (Lớp 1-2-3) - Hà Nội (12/2016) Khoá Phong Thuỷ Huyền Không Lục Pháp (Đàm Thị HKLP) 12/2018 08:00-17:00 HÀ NỘI - TPHCM
Trạch Nhật Cao Cấp (Kỳ Môn Độn Giáp ++) Trạch Nhật Cao Cấp (Huyền Không Đại Quái & Kỳ Môn Độn Giáp ++) 10/2018 08:00-17:00 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
Chọn ngày giờ Cá Nhân theo Phong Thuỷ PHONG THUỶ - CHỌN NGÀY TỐT CHO CÁ NHÂN 4/11/2016 00:00-23:00 Toàn Quốc
Chọn ngày giờ Cá Nhân theo Phong Thuỷ Chọn ngày giờ Cá Nhân theo Phong Thuỷ 02/11/2016 00:00-23:00 Toàn Quốc
Phong Thủy Nhà Ở & Chung Cư Thịnh Vượng Phong Thủy Nhà Ở & Chung Cư Thịnh Vượng 02/10/2016 08:00-17:00 Hà Nội
Phong Thủy Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng Phong Thủy Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng 24,25,26/10/2016 18:00-21:00 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
Bài trí và sắp đặt Nội thất chuẩn PHONG THUỶ Huyền Không Đại Quái Phong Thuỷ 02/10/2016 05:00-17:00 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Trung Cấp Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh Trung Cấp 27/10/2016 18:00-21:00 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM