Lịch học phong thủy

Lớp học Khóa học Ngày học Thời gian Địa điểm
Khoá học Diện tướng học ứng dụng Diện Tướng Học - Nhân Tướng Học ứng dụng 2 NGÀY 08:00-17:00 TOÀN QUỐC
Phong Thuỷ Nhà Ở Hạnh Phúc Thịnh Vượng Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản 21-22/9/2019 08:30-17:00 TPHCM
Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập 8/2019 08:30-17:30 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
HUYỀN KHÔNG PHI TINH VÔ THƯỜNG PHÁI 4 ngày 08:00 -17:00 TPHCM
Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập 21-29/09/2019 08:00-17:00 TOÀN QUỐC
Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng 21-22/9/2019 08:00-17:00 TPHCM
Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản 23-24/02/2019 08:30-17:00 HÀ NỘI
Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái Toàn Tập 23/2/2019-3/3/2019 6 ngày TP.HCM
Sắp Xếp Cuộc Đời theo Bát Tự (BÁT TỰ CĂN BẢN) Bát Tự Căn Bản - "giải mã tính cách - đạt đỉnh thành công" 10/2019 1.5 ngày TPHCM
Chọn ngày giờ cá nhân theo Phong Thuỷ (Toàn tập) 01/2019 08:30-18:00 54 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, TPHCM
Phong Thuỷ Ứng Dụng - Căn Hộ Tài Lộc - Gia Chủ Phát Tài 17/1/2017 00:00-23:00 Toàn Quốc
Phong Thủy Nhà Ở & Chung Cư Thịnh Vượng 21-22/9/2019 08:00-17:00 TPHCM