Lai Bố Y - Cửu Tinh Thủy Pháp

Lai Bố Y - Cửu Tinh Thủy Pháp

Lai Bố Y - Cửu Tinh Thủy Pháp

299,000 ₫

Cửu Tinh Thuỷ Pháp là nhắc đến cách sắp xếp bố cục dòng nước và phong
thuỷ sao cho căn nhà tiếp nạp được vượng khí và cuốn trôi đi suy tử khí.
Tuy nhiên Cửu Tinh Thuỷ Pháp vốn có nhiều phương pháp khác nhau, do
nhiều tổ sư luận đoán và tính toán theo các hình thức khác nhau.

Trạng thái: Còn hàng

Chi tiết

Tiếp nối trong chuỗi sách phong thuỷ chuyên đề khảo cứu các tác phẩm kinh
điển, chúng tôi xin đem đến quyển sách thứ hai khảo luận về Cửu Tinh Thuỷ
Pháp.
Cửu Tinh Thuỷ Pháp là nhắc đến cách sắp xếp bố cục dòng nước và phong
thuỷ sao cho căn nhà tiếp nạp được vượng khí và cuốn trôi đi suy tử khí.
Tuy nhiên Cửu Tinh Thuỷ Pháp vốn có nhiều phương pháp khác nhau, do
nhiều tổ sư luận đoán và tính toán theo các hình thức khác nhau.
Ở đây chúng tôi xin đề cập đến góc nhìn của tổ sư Lai Bố Y và cách thức lý
luận áp dụng Cửu Tinh Thuỷ Pháp theo công thức của ông đề ra.
Hi vọng quyển Lai Bố Y Cửu Tinh Thuỷ Pháp có thể đáp ứng được nhu cầu
nghiên cứu học hỏi và áp dụng kiến thức của bạn đọc yêu thích phong thuỷ.
Nếu bạn đọc muốn học hỏi thêm về các kiến thức phong thuỷ có thể liên lạc
với chúng tôi qua thông tin liên lạc ở phần cuối quyển sách này