Kinh Dịch Toàn Tập

Thời gian: 2 ngày
Khai giảng: 31/7/2021
Học phí: 6,000,000 ₫

Giới thiệu khóa học

Kỹ thuật dự đoán sự việc, hiện tượng bao gồm cả nguyên nhân và kết quả dựa trên ý nghĩa của 64 quẻ kinh. Kinh dịch bắt nguồn từ nền văn hoá Trung Hoa được ghi nhận đầu tiên từ thời cuả Phục Hy (năm 4477 trước Công Nguyên) với ban đầu nghiên cứu luận việc từ 8 quái. Sau đó, những bằng chứng tiếp theo được tìm thấy qua các thời nhà Hạ, nhà Thương thông qua các chứng cứ của quái kinh dịch ghi trên xương trâu – bò, vỏ sò mà người sau tìm thấy và khảo cổ được. Đến thời nhà Chu năm 1122 trước CN ghi nhận một sự kiện to lớn khi xuất hiện Văn Vương sáng tạo ra kiến thức ứng dụng của 64 quái. Kinh Dịch hay được lưu truyền và gắn liền với tên tuổi của Khổng Tử và xem đây là Đạo của Khổng Tử.

Kinh Dịch Toàn Tập