Khoá Phong Thuỷ Huyền Không Lục Pháp (Đàm Thị HKLP)

Thời gian: 2 ngày
Khai giảng: 05/2018
Học phí: 9,000,000 ₫

Giới thiệu khóa học

Huyền không lục pháp bắt nguồn từ đâu?

Đàm Dưỡng Ngô - năm 40 tuổi, ông vô tình gặp được 1 đạo sĩ là Lý Kiền Hư ở Hồ Nam và được vị này giảng dạy cho kiến thức phong thủy mà vị này học được từ Tằng Hoài Ngọc (Nguyên Không Pháp Giám). Sau khi nghiên cứu thì Đàm Dưỡng Ngô công khai xin lỗi là theo ý kiến của ông là Huyền Không Phi Tinh chỉ nên dùng cho Dương Trạch mà không nên được dùng cho Âm Trạch. Về nội dung của lá thư xin lỗi này thì nhiều người đời sau lại không hiểu nên cứ diễn dịch là Đàm thị xin lỗi là Huyền Không Phi Tinh không đúng.

Sau đó Đàm Dưỡng Ngô tiếp tục công bố về 6 phương pháp mà theo ông có thể được dùng để áp dụng kèm với Huyền Không Phi Tinh và Huyền Không Đại Quái mà ông gọi là Huyền Không Lục Pháp. Lưu ý rằng khi dùng chữ Lục Pháp có nghĩa là 6 phương pháp trong Huyền Không chứ không có nghĩa là 1 trường phái độc lập do đó nên Đàm Dưỡng Ngô trình bày ý tưởng của mình trong quyển sách Huyền Không Bổn Nghĩa – tức ông cố gắng giải thích ý nghĩa ban đầu của Huyền Không theo luận giải của riêng ông.

 

Huyền không lục pháp

Nội dung 3 lớp Phong Thuỷ Huyền Không Lục Pháp được Tường Minh Phong Thuỷ chia sẻ bao gồm:

Chương trình học lớp Đàm Thị Huyền Không Lục Pháp  1 (22 phần)

Ngày 1: 8h – 17h

Đối tượng: _ Tất cả những học viên muốn nghiên cứu nền tảng căn bản Huyền Không Lục Pháp

Học phí: 2.7 triệu

 1. Luận về Huyền Không
 2. Luận về Thái Cực
 3. Luận về Hà Đồ
 4. Luận về Lạc Thư
 5. Luận Tiên Thiên Bát Quái
 6. Luận Hậu Thiên Bát Quái
 7. Luận Cửu Cung Cửu Khí
 8. Luận Thập Tự
 9. Thực hành mô hình Tầm Long Điểm Huyệt
 10. Luận Hướng theo Huyền Không Lục Pháp
 11. Luận Nhị Thập Tứ Sơn Huyền Không Lục Pháp
 12. Luận Táng Huyền Không Lục Pháp
 13. Luận Trạch Huyền Không Lục Pháp
 14. Luận Huyệt Huyền Không Lục Pháp
 15. Luận Tiền Hậu Long Hổ Huyền Không Lục Pháp
 16. Luận Sơn Tình Thủy Ý Huyền Không Lục Pháp
 17. Luận Long Huyệt Sa Thủy Hướng Huyền Không Lục Pháp
 18. Luận Long Lực Trường Đoản
 19. Luận Tiên Hậu Thiên Thể Dụng
 20. Luận Thượng Trung Hạ
 21. Luận Tam Đại Quái
 22. Luận Mạnh Trọng Quý

Ngày 2:  8h – 17h - Chương trình học lớp Đàm Thị Huyền Không Lục Pháp 2 & 3 (22 phần)

Ngày 2:  8h – 17h

Đối tượng: _ Học viên bắt buộc phải học qua lớp 1 Huyền Không Lục Pháp

Học phí: 3.6 triệu

 1. Luận Lục Pháp
 2. Luận Huyền Không
 3. Luận Thư Hùng
 4. Luận Kim Long
 5. Luận Ai Tinh
 6. Luận Thành Môn
 7. Luận Thái Tuế
 8. Luận Phân Phòng
 9. Luận Nguyên Vận
 10. Luận Táng
 11. Luận Sơn Long Bình Long
 12. Luận Dương Trạch
 13. Luận Lập Cực
 14. Luận Thanh Nang Tự
 15. Luận Thanh Nang Kinh
 16. Luận Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh

Chương trình học lớp Đàm Thị Huyền Không Lục Pháp Thực Hành Hoàn Tất (7 phần)

Đối tượng: _ Học viên đã học qua lớp 1, 2 và mong muốn thực hành HK Lục Pháp cho Âm Trạch, Dương Trạch.

Học phí: 2.7 triệu

 1. Tầm long điểm huyệt theo Lục Pháp
 2. Luận Âm Trạch Huyền Không Lục Pháp
 3. Luận Nhị Trạch Thực Nghiệm
 4. Ứng dụng cho Huyền Không Phi Tinh
 5. Ứng dụng cho Huyền Không Đại Quái
 6. Thực hành Âm Trạch Huyền Không Lục Pháp
 7. Thực hành Dương Trạch Huyền Không Lục Pháp

Tường Minh Phong Thuỷ - Master Nguyễn Thành Phương

Ghi Danh Ngay: https://goo.gl/forms/EOiTfMHLTqWN18K33  trước ngày 13/12/2016 để hưởng ưu đãi giảm 20% học phí.

Quyền Lợi Học Viên: - Được học lại miễn phí khi có lớp tiếp theo có cập nhật bổ sung kiến thức trong năm 2017, 2018.

Mas

Khóa học khác

Học phong thuỷ căn bản cho đối tượng mới bắt đầu tìm hiểu phong thuỷ

Học phong thuỷ căn bản: đối tượng mới bắt đầu

Khai giảng: Hàng tháng
Thời gian: 8 giờ học
DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ TÂN PHÁP

Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp

Khai giảng: 04/2019
Thời gian: 2 ngày
Khoá học Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch

Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch Phi Tinh

Khai giảng: 10/2018
Thời gian: 5 ngày
học kinh dịch tại TPHCM

Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập

Khai giảng: 9/2018
Thời gian: 2 ngày
Khoá học Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Cao Cấp tại TPHCM & Hà Nội

Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái

Khai giảng: 02/2019 (5 ngày)
Thời gian: 08:00-17:00
Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 13/02/2019 (6 ngày)
Thời gian: 08:00-17:00
Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng

Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng

Khai giảng: 13/02/2019
Thời gian: 12 giờ
Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản

Phong Thuỷ Nhà Ở - Huyền Không Phi Tinh Cơ Bản

Khai giảng: 13/02/2019
Thời gian: 08:30-17:00
Khoá học huyền không phi tinh tam nguyên

Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 7/2018
Thời gian: 5 NGÀY