HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

phong thuỷ âm trạch

Phong Thuỷ ÂM TRẠCH TOÀN TẬP

Khai giảng: 2/2018
Thời gian: 10 ngày
chọn ngày theo Huyền Không Đại Quai

Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật +

Khai giảng: 16-18/12/2016
Thời gian: 3 ngày
Phong thuỷ HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

Huyền Không Đại Quái và những giới hạn

Khai giảng: 6/4/2017
Thời gian: 2 ngày
Huyền Không Đại Quái Phong Thuỷ

Huyền Không Đại Quái Phong Thuỷ

Khai giảng: Liên hệ Trung Tâm Phong Thuỷ Tường Minh
Thời gian: 4 ngày