HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

Khoá học phong thuỷ âm trạch tầm long điểm huyệt

Phong Thuỷ ÂM TRẠCH TOÀN TẬP

Khai giảng: 6/2019
Thời gian: 80 giờ
chọn ngày theo Huyền Không Đại Quai

Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật +

Khai giảng: 6-8/7/2018
Thời gian: 3 ngày
Học Phong thuỷ HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

Huyền Không Đại Quái và những giới hạn

Khai giảng: 1-3/8/2018
Thời gian: 3 ngày
Huyền Không Đại Quái Phong Thuỷ

Huyền Không Đại Quái Phong Thuỷ

Khai giảng: Liên hệ Trung Tâm Phong Thuỷ Tường Minh
Thời gian: 2 ngày