HỌC PHONG THỦY

PHONG THUỶ ỨNG DỤNG TÌM MUA NHÀ ĐẤT

PHONG THUỶ ỨNG DỤNG TÌM MUA NHÀ ĐẤT

Khai giảng: 26.03.2020
Thời gian: 1 ngày
Kỳ Môn Độn Gíap Binh Pháp

Kỳ Môn Độn Gíap Binh Pháp

Khai giảng: 22-23/11/2019
Thời gian: 2 ngày
Kỳ Môn Độn Gíap Chiêm Đoán Nâng Cao

Kỳ Môn Độn Gíap Chiêm Đoán Nâng Cao

Khai giảng: 20-21/11/2019
Thời gian: 2 NGÀY
Kỳ Môn Độn Gíap Chiêm đoán Căn Bản

Kỳ Môn Độn Gíap Chiêm đoán Căn Bản

Khai giảng: 19/11/2019
Thời gian: 1 ngày
Khoá học Chiêm Tinh Vệ Đà - Sơ Trung Cấp

Khoá học Chiêm Tinh Vệ Đà - Sơ Trung Cấp

Khai giảng: 5/2019
Thời gian: 08:30-17:00
Khoá học bát tự từ trình độ sơ cấp đến bát tự cao cấp

Khoá học Bát tự Cao Cấp theo khẩu quyết Lưu Bá Ôn

Khai giảng: 25-26/12/2018
Thời gian: 2 ngày
Học tướng học ứng dụng giúp người học đọc vị tính cách người đối hiện qua ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, khuôn mặt, v.v...

Diện Tướng Học - Nhân Tướng Học ứng dụng

Khai giảng: 12/2018
Thời gian: 3 buổi - 09:00-16:00
Huyền Không Đại Qúai Chọn Ngày

Huyền Không Đại Qúai Chọn Ngày

Khai giảng: 13/8/2017
Thời gian: 08:00-17:30