HỌC PHONG THỦY

Đẩu Thủ Trạch Nhật Pháp

Đẩu Thủ Trạch Nhật Pháp

Khai giảng: 8/2018
Thời gian: 3 ngày
Kích hoạt đào hoa theo bát tự và phong thuỷ

Kích hoạt đào hoa theo bát tự và phong thuỷ

Khai giảng: 21-22/4/2018
Thời gian: 2 ngày
Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp

Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp

Khai giảng: 6/2018
Thời gian: 3 ngày
Học Kỳ Môn Độn Gíap Luận Qủe & Kinh Dịch

Kỳ Môn Độn Gíap Luận Qủe & Kinh Dịch Chiêm đoán

Khai giảng: 6/2018
Thời gian: 08:30-17:00
Khoá học Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch

Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch Phi Tinh

Khai giảng: 07/2018
Thời gian: 6 ngày
Học Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập

Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập

Khai giảng: 6/2018
Thời gian: 4 ngày
Khoá học kỳ môn độn giáp Tam Nguyên

Trạch Nhật Kỳ Môn Độn Gíap Tam Nguyên

Khai giảng: 7/2018
Thời gian: 08:00-17:30
Huyền Không Đại Qúai Chọn Ngày

Huyền Không Đại Qúai Chọn Ngày

Khai giảng: 8/2018
Thời gian: 08:00-17:30