HỌC PHONG THỦY

DƯƠNG CÔNG LIÊU THỊ TÂN PHÁP

Dương Công Liêu Thị Đấu Pháp

Khai giảng: 26/01/2018
Thời gian: 3 ngày
Học Kỳ Môn Độn Gíap Luận Qủe & Kinh Dịch

Kỳ Môn Độn Gíap Luận Qủe & Kinh Dịch Chiêm đoán

Khai giảng: 03/2018
Thời gian: 08:30-17:00
Khoá học Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch

Phong Thuỷ Huyền Không Kinh Dịch Phi Tinh

Khai giảng: 18-31/8/2017
Thời gian: 4 ngày
học kinh dịch tại TPHCM

Kinh Dịch gieo quẻ dự đoán toàn tập

Khai giảng: 16-17/12/2017
Thời gian: 2 ngày
Khoá học kỳ môn độn giáp Tam Nguyên

Trạch Nhật Kỳ Môn Độn Gíap Tam Nguyên

Khai giảng: 02/2018
Thời gian: 08:00-17:30
Khoá học Huyền không đại quái trạch nhật, học chọn ngày

Huyền Không Đại Qúai Chọn Ngày

Khai giảng: 13/8/2017
Thời gian: 08:00-17:30
Khoá học huyền không phi tinh TPHCM

Huyền Không Phi Tinh Vô Thường Phái

Khai giảng: 31/1-5/1/2018 (6 ngày)
Thời gian: 08:00-18:00
Khóa học phong thủy huyền không phi tinh tại Hà Nội

Khoá học Huyền Không Phi Tinh Toàn Tập

Khai giảng: 4/2018 (5 ngày)
Thời gian: 08:00-17:00
khóa học huyền không phi tinh

Phong Thuỷ Nhà Ở Căn Hộ Thịnh Vượng

Khai giảng: 01/2018
Thời gian: 2 ngày