Chương Trọng Sơn tổ sư phong thuỷ trường phái phong thủy vô thường.

Thầy phong thủy Chương Trọng Sơn là vị đại tổ sư gắn liền với trường phái phong thủy vô thường.

Chương Trọng Sơn (章仲) – Đại Tổ Sư Phái Vô Thường

Họ Chương tên Phủ, tự là Trọng Sơn, hiệu là Vô Tâm Đạo Nhân, trai hiệu là Thiên Mặc Âm, người Vô Tích tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Họ Chương được xem là truyền nhân duy nhất của trường phái phong thủy Huyền Không mà đại biểu xuất sắc nhất chính là Tưởng Đại Hồng, một đại sư phong thủy xuất hiện vào thời cuối Minh đầu Thanh. Họ Chương được xem như nắm được toàn bộ chân khẩu quyết do Tưởng Đại Hồng truyền lại. Người trong dòng họ Chương về sau cũng tôn Tưởng Đại Hồng làm Tổ Sư dòng phái.

 1. Giới thiệu sơ lược về Chương Trọng Sơn
 2. Các trước tác của Chương Trọng Sơn
 3. Giới thiệu về các tác phẩm và công trình nghiên cứu phong thuỷ của ông.
 4. Huyền Không Lục Đại Phái

la bàn phong thuỷ huyền không

1. Giới thiệu sơ lược về thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn

Chương Trọng Sơn, tên Phủ, tự là Trọng Sơn, tự gọi là Vô Tâm Đạo Nhân, người Giang Tô Vô Tích.

Là đại sư phong thủy địa lý nổi tiếng vào đời nhà Thanh, là người khai lập “Vô Thường Phái”.

2. Tác phẩm phong thuỷ kinh điểm của thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn.

Các tác phẩm quan trọng của Chương Trọng Sơn gồm có “Biện Chính Chân Giải”, “Tâm Nhãn Chỉ Yếu”, “Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm”, “Thiên Nguyên Ngũ Ca”, v.v.. ảnh hưởng rất lớn đến học thuật Phong Thủy. Kể cả tác phẩm của nhiều thầy phong thủy địa lý nổi tiếng, như “Thẩm Thị Huyền Không Học” của Thẩm Trúc Nhưng, cũng lấy rất nhiều thuật ngữ, khái niệm, kiến giải từ “Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm” của Chương Trọng Sơn, nhờ đó mà Thẩm Trúc Nhưng trở thành thầy phong thủy nổi tiếng 1 thời.

Thiên Nguyên Ngũ Ca vốn là do Tưởng Đại Hồng viết ra, nhưng lại tuân thủ theo nguyên tắc ẩn chứa nghiêm mật bí quyết tuyệt nhiên không tiết lộ thiên cơ. Trừ khi có được chìa khóa vàng là ai tinh, còn lại thì dù cho có trí tuệ vượt hơn vạn người cũng khó có thể khám phá được kho báu này.  Chương Trọng Sơn sau khi bái Tưởng Đại Hồng làm thầy dạy phong thủy, trở thành người đầu tiên nắm vững được thuật Huyền Không Địa Lý.

Khi chú giải Thiên Nguyên Ngũ Ca, Chương Trọng Sơn đã khai mở thần cơ của Huyền Không Phong Thủy. Nội dung kiến thức phong thủy trong sách đã được kiến giải thấu đáo, tránh hư nguy mà chỉ dẫn đến chánh tông, rõ ràng chân thật. Độc giả sau khi đọc xong sách của Chương Trọng Sơn không những có thể tránh học phải ngụy thuyết mà còn như được học kiến thức Phong Thủy chính thống. Chương Trọng Sơn khi già đã dành thời gian thăm thú các địa danh sơn thủy lớn, đã từng chiêu nạp một số đệ tử truyền dạy phong thủy trên đỉnh Thái Sơn, mong muốn phát dương quang đại kiến thức phong thủy truyền thừa cho thế hệ sau.

sach-phong-thuy-hay Chương Trọng Sơn

3. Giới thiệu Trước Tác của thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn.

Các tác phẩm công khai của Chương Trọng Sơn không nhiều. Con cái đệ tử trong dòng phái cũng không có trước tác lưu truyền. Chỉ có 1 vài tác phẩm sau:

 • Âm Dương Nhị Trạch Lục Nghiệm

Âm Dương Nhị Trạch Lục Nghiệm – được viết từ năm Gia Khánh thứ 18, Quý Dậu (viết tay năm 1813). Năm 1874, Thẩm Trúc Nhưng cùng với Hồ Bá An, lấy hơn 1000 lượng vàng để hối lộ cho con cháu của Trọng Sơn mượn để chép tay trong 1 đêm. Sau này Thẩm Trúc Nhưng trích dẫn và gọi là Trạch Đoán trong tác phẩm Thẩm Thị Huyền Không Học; trong đó trích ra 54 trường hợp Âm Trạch, 17 trường hợp Dương Trạch.

Đàm Dưỡng Ngô bái sư với Dương Cửu Như, cháu bên vợ của Chương Trọng Sơn. Đàm Dưỡng Ngô  khi viết Đại Huyền Không Thực Nghiệm đã trích dẫn Lâm Huyệt Chỉ Nam; đây một nguyên tác của Chương Trọng Sơn. Trong Lâm Huyệt Chỉ Nam gồm trên 200 đồ hình thì Đại Huyền Không Thực Nghiệm chỉ trích ra 30 đồ hình.

 • Đại Huyền Không Lộ Thấu (cũng do Đàm Dưỡng Ngô viết) trích Nhị Trạch Huyền Cơ do Dương Cửu Như truyền dạy lại.

thay-phong-thuy-dam-duong-ngo

Nói chung, sau thời Chương Trọng Sơn thì có 2 đại biểu nổi tiếng kế thừa phái Vô Thường:

 1. Chính tông truyền thừa của Vô Thường Phái là Đàm Dưỡng Ngô.
 2. Tự học qua tác phẩm Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm là Thẩm Trúc Nhưng.
 •  Địa Lý Biện Chính Chân Giải: hoàn thành vào năm Đạo Quang thứ 1 Tân Tỵ (1821).
 •  Huyền Không Bí Chỉ Phê Chú: hoàn thành vào năm Đạo Quang thứ 3 Quý Mùi (1823).
 •  Tâm Nhãn Chỉ Yếu: trong sách Chương Trọng Sơn có viết là “vào năm Đạo Quang Đinh Hợi mùa đông”, nhưng hoàn thành vào năm thứ 7 và xuất bản vào năm Đạo Quang thứ 16.

Trọng Sơn nói “Nhãn là nói hình, là thể, tâm là nói lý, là dụng”. Nhãn là con mắt thịt, nhục nhãn thấy được hình thế loan đầu. Tâm là không thấy được, còn gọi là tâm pháp suy đoán lý khí vô hình (phương vị, tinh quái). Tâm Nhãn Chỉ Yếu là chỉ rõ ra những điều quan trọng trong hình thế và lý khí.

4. Kiến thức phong thuỷ của 6 phái Huyền Không Lục Đại Phái.

Vào thời nhà Thanh, Gia Khánh Đạo Quang, Huyền Không gồm có 6 trường phái phong thủy lớn. Bao gồm Vô Thường Phái, Điền Nam Phái, Tô Châu Phái, Thượng Ngu Phái, Tương Sở Phái, Quảng Đông Phái.

Vô Thường Phái được xem là xuất sắc vượt trội nhất trong lục đại phái đương thời. Dù là luận đoán hay vận dụng đều cho kết quả diệu kỳ, khiến người ta kinh ngạc. Phái này xuất phát từ vùng Vô Tích hoằng dương phát triển mạnh đến Thường Châu. Các phái khác lấy khu vực địa lý phát xuất của dòng phái này mà gọi là Vô Thường Phái. Vô Thường phái lấy thuyết Huyền Không biến hoán không ngừng vô thủy vô chung, vô thường làm tôn chỉ của bổn phái.

Theo đó Chương Trọng Sơn chính là tông sư sáng lập nên phái Vô Thường. Chương Trọng Sơn chính là học trò cự phách, hậu duệ xuất sắc của thầy phong thủy Tưởng Đại Hồng. Người đời sau gọi ông là “Độc ngộ chân thuyên, thục thôi sanh khắc chế hóa chi dụng, cát hung tiêu trường chi lí, thần minh kì đạo vu đại giang nam bắc dĩ tam thập niên” (người duy nhất hiểu được chân quyết, nắm vững cách dùng khắc chế hóa ngũ hành, biết tiêu hung trường cát, đạo hạnh thần thông nổi tiếng khắp vùng đại giang nam bắc trong vòng 30 năm).

huyen-khong-luc-phap

5. Các tác phẩm gồm sách phong thuỷ nổi tiếng của bậc thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn.

Các tác phẩm của thầy phong thủy nổi tiếng Chương Trọng Sơn bao gồm:

 • “Biện Chính Chân Giải”
 • “Lâm Huyệt Chỉ Nam”
 • “Thiên Nguyên Ngũ Ca Xiển Nghĩa”
 • “Tâm Nhãn Chỉ Yếu”
 • “Huyền Không Bí Chỉ Phê Chú”.

Hiện tại, Tường Minh Phong Thuỷ được học từ những người thầy chính tông trong môn phái Huyền Không Vô Thường. Với sự cam kết của những người thầy lớn của chúng tôi. Tường Minh vẫn làm theo kim chỉ nam đã được đặt ra: Truyền đạt những kiến thức chính thống về kiến thức phái huyền không vô thường cho những ai hữu duyên muốn học một cách "tường minh" nhất.

tu-van-xay-nha-hop-phong-thuy-o-bac-giang

Vì vậy, những gì trong những tác phẩm của thầy phong thuỷ nổi tiếng xứ Trung như thầy Chương Trọng Sơn, các bạn đều được tiếp cận và giảng giải nguyên bản nếu thực sự bạn muốn học về kiến thức này.

Lịch học phong thuỷ huyền không phi tinh vô thường phái sắp khai giảng: http://phongthuytuongminh.com/lich-hoc-phong-thuy

Một vài chia sẻ,

Thầy Phong Thuỷ Nguyễn Thành Phương

Truyền Thừa dòng Huyền Không Vô Thường Phái tại Việt Nam.

Học Viện Phong Thuỷ Tường Minh.

Bài liên quan

Ứng dụng thuật Kỳ Môn Độn Giáp Binh Pháp Trận Xích Bích (赤壁之戰 - Red Cliff)

Ứng dụng thuật Kỳ Môn Độn Giáp Binh Pháp trận Xích Bích (赤壁之戰 - Red Cliff)

Nguồn gốc học thuật Kỳ Môn Độn Giáp.Nguồn gốc học thuật Kỳ Môn Độn Giáp là môt môn học từ xa xưa ra đời với mục đích tính toán thời điểm hợp nhất Thiên Địa Nhân và Thần. Kỳ Môn ...
Phong Thuỷ Tuổi Tuất 2018 cho năm Mậu Tuất - năm tuổi lưu ý gì

Phong Thuỷ Tuổi Tuất trong năm Mậu Tuất 2018

Phong Thuỷ Tuổi Tuất 2018 cho năm Mậu Tuất sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì? Năm tuổi cho người tuỗi Tuất có ảnh hưởng nhiều hay không? Những khía cạnh tài lộc, tình cảm của người tuổi ...
Ngày Vía Thần Tài và Rước Tài Lộc như thế nào theo Phong Thuỷ

Ngày Vía Thần Tài và Rước Tài Lộc theo Phong Thuỷ

Ngày Vía Thần Tài hàng năm được xem là ngày Thần Tài, ngày may mắn. Người dân Việt Nam từ mọi miền, nhất là người làm ăn kinh doanh buôn bán rất chú trọng. Làm sao đúng lễ nghĩa với ...
Vật phẩm phong thuỷ hoá giải sao xấu phong thuỷ 2018 là những gì?

Vật phẩm phong thuỷ hoá giải sao xấu phong thuỷ 2018

Vật phẩm phong thuỷ hoá giải sao xấu phong thuỷ 2018 là những gì? Hoá giải sao xấu phong thuỷ bằng cách nào? Phong thuỷ nhà ở năm 2018 cần vật phẩm phong thuỷ nào để kích hoạt tài lộc, ...
Năng lượng Phong Thuỷ Mậu Tuất 2018 mạnh theo ngũ hành nào?

Năng lượng Phong Thuỷ Mậu Tuất 2018 mạnh theo ngũ hành nào?

Năng lượng Phong Thuỷ Mậu Tuất 2018 mạnh theo ngũ hành nào? Bạn biết gì về bát tự ngũ hành năm 2018? Mậu Tuất nghĩa là gì và năng lượng đại diện là ngũ hành gì? Kim Thuỷ  Mộc Hoả Thổ có ...
Việc ý nghĩa cần làm TẾT 2018 cho may mắn cửa nhà

Việc ý nghĩa cần làm TẾT 2018 cho may mắn cửa nhà

Việc ý nghĩa cần làm TẾT 2018 cho may mắn cửa nhà là những việc bạn không thể không làm. Đó gần như là công thức mặc định chung để mọi gia đình đón Tết của mình thật ý nghĩa ...
Xem ngày tốt xuất hành đầu năm năm Mậu Tuất?

Xem hướng xuất hành đầu năm năm Mậu Tuất?

Xem ngày tốt xuất hành đầu năm năm Mậu Tuất là một câu hỏi mà ai cũng quan tâm. Năm mới xuất hành về hướng tốt, hướng đại cát để mong một năm mới nhiều điều thuận lợi.
Vận mệnh tử vi 12 con Gíap năm Mậu Tuất 2018

Vận mệnh tử vi 12 con Gíap năm Mậu Tuất 2018

Vận mệnh tử vi 12 con Gíap năm Mậu Tuất 2018 bao gồm tử vi tuổi TÝ, SỬU, DẦN, MÃO, THÌN, TỴ, NGỌ, MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT và HỢI. Con giáp nào may mắn? con giáp nào nhiều thuận lợi? ...
Tử vi tuổi Tuất năm 2018 sẽ như thế nào về tình cảm, tài lộc, sự nghiệp, may mắn

Tử vi tuổi Tuất năm 2018: may mắn và sự nghiệp, tài lộc

Theo tử vi 12 con giáp năm Mậu Tuất 2018, tử vi tuổi Tuất năm nay có nhiều biến động về chiều hướng khó khăn hơn những con giáp khác. Lý do chính xuất phát từ suy nghĩ năm Tuổi, ...