BÁT TỰ MỆNH LÝ

Kích hoạt đào hoa theo bát tự và phong thuỷ

Kích hoạt đào hoa theo bát tự và phong thuỷ

Khai giảng: 21-22/4/2018
Thời gian: 2 ngày
học BÁT TỰ , học tứ trụ
giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em

Bát tự Căn Bản

Khai giảng: 14-15/4/2018
Thời gian: 2 NGÀY

Bát tự & Hướng Nghiệp: Cánh cửa mở tương lai

Khai giảng: 2017
Thời gian: 1 ngày
học bát tự, học tứ trụ vận mệnh

"THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI" dưới góc nhìn Bát Tự!

Khai giảng: 10/3/2018
Thời gian: 2 ngày
Bát Tự giải mã  Tài Lộc - Tình Duyên - Công Danh  -Sự Nghiệp (Trình độ Trung Cấp)

Bát Tự Trung Cấp

Khai giảng: 21-22/4/2018
Thời gian: 2 ngày