BÁT TỰ MỆNH LÝ

học BÁT TỰ , học tứ trụ
giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em

Bát tự Căn Bản

Khai giảng: 25/3/2017
Thời gian: 2 NGÀY

Bát tự & Hướng Nghiệp: Cánh cửa mở tương lai

Khai giảng: 2017
Thời gian: 1 ngày

"THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI" dưới góc nhìn Bát Tự!

Khai giảng: 2017
Thời gian: 2 ngày
Bát Tự giải mã  Tài Lộc - Tình Duyên - Công Danh  -Sự Nghiệp (Trình độ Trung Cấp)

Bát Tự Trung Cấp

Khai giảng: 23/12/2017
Thời gian: 2 ngày