BÀI VIẾT PHONG THUỶ

Khẩu Quyết Luận Bát Tự - Niên Trụ

Khẩu quyết là 1 mảng kiến thức đặc biệt trong các môn học thuật phương Đông. Khẩu quyết thường là những câu ngắn gọn, bao hàm các công thức bí mật ẩn sâu sa, mà người thầy truyền dạy cho ...

Thiên Nguyên Nhất Tự Ca 天元一字歌

Thiên Nguyên Nhất Tự Ca là một bài ca quyết luận về Bát Tự. Tại TMFS, chúng tôi giảng nghĩa bài ca quyết này trong chương trình giảng dạy Bát Tự. 
Tử Bạch Quyết - 紫白訣 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Tử Bạch Quyết - 紫白訣 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Tử Bạch Quyết là một trong 5 tác phẩm kinh điển về Huyền Không bao gồm: Huyền Cơ Phú, Phi Tinh Phú, Huyền Không Bí Chỉ, Trúc Tiết Phú và Tử Bạch Quyết. Có thể nói Tử Bạch Quyết là ...
Trúc Tiết Phú - 竹節賦 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Trúc Tiết Phú - 竹節賦 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Trúc Tiết Phú là một trong 5 tác phẩm kinh điển về Huyền Không bao gồm: Huyền Cơ Phú, Phi Tinh Phú, Huyền Không Bí Chỉ, Trúc Tiết Phú và Tử Bạch Quyết. Tác phẩm này do Hoàng Thạch Công ...
Huyền Không Bí Chỉ - 玄空秘旨 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Huyền Không Bí Chỉ - 玄空秘旨 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Huyền Không Bí Chỉ là một trong 5 tác phẩm kinh điển về Huyền Không bao gồm: Huyền Cơ Phú, Phi Tinh Phú, Huyền Không Bí Chỉ, Trúc Tiết Phú và Tử Bạch Quyết. Tác phẩm bao gồm nhiều ẩn ...
Phi Tinh Phú - 飛星賦 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Phi Tinh Phú - 飛星賦 - Ngũ Bộ Kinh Điển Huyền Không Phi Tinh

Phi Tinh Phú là một trong 5 tác phẩm kinh điển về Huyền Không bao gồm: Huyền Cơ Phú, Phi Tinh Phú, Huyền Không Bí Chỉ, Trúc Tiết Phú và Tử Bạch Quyết. Tác phẩm bao gồm nhiều ẩn ý ...

Thanh Nang Tự - 青囊序 - Tăng Văn Địch - Tam Nguyên Tam Hợp

Thanh Nang Tự là tác phẩm của Tăng Văn Địch, một trong 3 đại đệ tử của Dương Quân Tùng. Tác phẩm này được Tăng Văn Địch viết ra để giải thích Thanh Nang Áo Ngữ của Dương Quân Tùng. ...

Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh - 都天寶照經 - Dương Quân Tùng - Phong Thủy Dương Công

Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh là một tác phẩm kinh điển của Tổ Sư Dương Quân Tùng. Tác phẩm này được đại sư Tưởng Đại Hồng bình chú trong Địa Lý Biện Chính và sau này được Đàm Dưỡng Ngô ...

Thanh Nang Áo Ngữ - 青囊奧語 - Dương Quân Tùng - Phong Thủy Dương Công  

Thanh Nang Áo Ngữ là một tác phẩm kinh điển của Tổ Sư Phong Thủy Dương Quân Tùng. Chúng tôi may mắn là thế hệ đầu tiên được học hỏi trường phái Dương Công Cổ Pháp Module 1 vào năm ...